สถานที่ท่องเที่ยว

 • ปราสาทหินวัดพู จำปาสัก

  ที่อยู่:
  Wat Phou, Laos .

  ปราสาทหินวัดพู เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว เป็นโบสถ์พราหมณ์0ที่สร้างถวายพระศิวะ ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่าภูเก้า (หมายถึงมวยผม) ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหรทรวรมัน โดยพระยากัมมะธา ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

 • Champasak Town

  ที่อยู่:
  Champasak, Laos .

  2km. From The Riviera Champasak

 • Don Daeng

  ที่อยู่:
  Don Daeng, Laos .

  20 Minute by boat

 • Ban Nong Luang

  ที่อยู่:
  Ban Nong Luang(บ้านหนองหลวง) Laos .

  They can also take you half-day, full day and multi-day walks and hikes into the Dong Houa Sao National Protected Area and the Dan Nong Luang Highlands. This area is extremely exciting for those interested in natural landscapes, waterfalls and unadulterated nature. In fact, the villages say that just about every time they go out, they find a new waterfall or undiscovered natural feature such as a cliff or small cave. You can stay overnight in the village in a homestay setting with families, or you can arrange for camping in the forest through the Traveller’s Meeting Point Café.

 • Zip line at Tad Fan waterfall

  ที่อยู่:
  Tad Fane Waterfall, Laos .

  Zip line at Tad Fan waterfall

 • Khone Phapheng Falls

  ที่อยู่:
  Khone Phapheng Falls, Laos .

  located in Champasak Province on the Mekong River in southern Laos, near the border with Cambodia. The Khone Falls are the largest in southeast Asia and they are the main reason that the Mekong is not fully navigable into China. The falls are characterised by thousands of islands and countless waterways, giving the area its name Si Phan Don or 'The 4,000 islands

 • Li phi Falls

  ที่อยู่:
  Li Phi Falls / Tat Somphamit Waterfalls, Laos .

  Li Phi Waterfall, also called Somphamit Waterfall, is one of the highlights of the 4,000 Islands and it’s a good reason to peel yourself out of the hammock.

 • Wat Phousalao

  ที่อยู่:
  Wat Phousalao, Pakse, Laos .

  There is no better way than head to Wat Phousalao to take in a panoramic of the whole Pakse's landscape.